سایت خبری تحلیلی ارغوان با تلاش مجموعه از بهترین خبرنگاران کشور شروع به فعالیت نمود و  تلاش خود را مبنی بر بی طرفی در امر اظلاع رسانی و آگاه سازی جامعه در عمل نشان داده است