کبگیان سرزمین مغفول مانده؟
کبگیان سرزمین مغفول مانده؟

   روشنفکر اولین کاندیدی است که قرعه فال کبگیان به نامش زده شده است. او اولین مدعو است در قدمگاه پاک شهیدان. روی سخن با اولین خوانده شده و خطاب به همه کاندیداهایی است که می آیند. به شرط کسب اعتماد مردم، بایسته و شایسته است که اولین مطالبه اش در مجلس انقلابی از خاک […]

 

 روشنفکر اولین کاندیدی است که قرعه فال کبگیان به نامش زده شده است. او اولین مدعو است در قدمگاه پاک شهیدان. روی سخن با اولین خوانده شده و خطاب به همه کاندیداهایی است که می آیند. به شرط کسب اعتماد مردم، بایسته و شایسته است که اولین مطالبه اش در مجلس انقلابی از خاک پاک شهیدان شاهد، به نام نامی اولین شهید مدافع حرم و خانواده های سه شهیدی باشد. کبگیان! زادگاه زرخیز اسطوره های رزم جبهه های تفتیده خوزستان است. زادگاه پر صلابت مردان پولادین کوه های بزم کردستان است. زادگاه شیران یلی است که حماسه ساز پد خندق بودند. یادگار پلاک های مطهر در انتظار بازگشت است! کبگیان تاریخ است و تاریخ ساز! در دیار غرورآفرین خانواده های سرافراز شهیدان راست قامت خرسندیان، دیار اولین مدافع حرم، سردار مقاومت و سرباز ولایت ستار اورنگ با مردم چهره به چهره می شوید. کبگیان دیار اولین هاست که همیشه در آخرین ها خوانده شده است و این بار باید کبک شان در مجلس خروس بخواند! کبگیان مغفول و در بن بست واقع شده است! کبگیان نقطه کور در شاهراه های ارتباطی بوده است! کبگیان خدمت کرده و خیانت دیده است! در ساحل رودخانه نشسته است و از تشنگی می میرد! سد پراشکفت اش در لیست سدها خط خورده و چون سد چم شیر و کوثر، به مدد جوانان بیکارش نیامده است! جوانانش از بیکاری در بن بستی به نام زندگی گرفتار شده اند! دهها هزار کبگیانی سرمایه نظام نادیده گرفته شده اند! گفته اند که منابع انسانی سرمایه است اما این سرمایه های شایسته عرصه تاریخ و فرهنگ و ادب و ایثار و مقاومت به چشم نیامده اند و در همه لیست ها لاک گرفته شده اند! آری! چشم در چشم شهدای کبگیان سخن می گوئید. حاضر و ناظر بر اعمال شمای خوانده شده به نام قبیله شاهد که باید حافظ آرمان های آنان باشید. جناب کاندیدا! هزاران هکتار زمین تشنه آب، در ساحل رودخانه کبگیان لم یزرع مانده است! بیت المال نظام با جدول های مضحک پایین تر از سطح اراضی دفن شده است! اقتصاد مقاومتی و رونق تولید در کنار این ظرفیت عظیم خدادادی، مسکوت و بی رونق گردیده است. صنعت توریست، آبزیان، کشاورزی و صنایع پایین دستی در حسرت نیم نگاه نماینده ای مانده است! زیر ساخت ها مورد غفلت قرار گرفته است! شعار چون سوهان بر روح و جسم رنجور مردم نشسته است! کوره راههای قدیمی نظاره گر آزاد راه های همجوار و همچنان به ریش مردم می خندند! سهمی از بودجه محورهای ارتباطی به این دیار تعلق نگرفته است! مردم در بن بست دیدن و بودن واقع شده اند! با این همه ظرفیتِ منابع انسانی، آب، خاک و … شب ها گرسنه سر بر بالین می گذارند و جوانان تحصیل کرده سرگردان در معرض بدترین آسیب ها قرار گرفته اند! مسئولان، ظرفیت های این بخش پر نقش در کشور را هنوز نشناخته اند! چهار دهه ی سخت تر از سخت را تجربه کرده اند! دشت های این بخش به تامین اعتبار پروژه آبرسانی نیاز دارند تا اقتصاد مقاومتی جان بگیرد، شعار رونق تحقق یابد، بخش خصوصی فعال شود، بیکاری ریشه کن شود، مهاجرت معکوس شکل بگیرد… چه بگویم که از اعتبارات قطره چکانی، نمی به سرزمین قهرمانان هم نرسیده است! این حق سرزمین میدان رزم و بزم نیست! هر چند که به یمن نظام اسلامی تحولاتی صورت گرفته است ولی طعم تبعیض و بی عدالتی عریان را چشیده و دیده اند! مطالبه دیار اسطوره ها، رفعِ تبعیض و فساد و رانت خواری چپ و راستی است که سالها با قبا و ردای جناح و نام جعلی جریان،به کام قبیله خویشاوند سالار و آقازاده پرور سند خورده است و چون کبک سر به زیر برف برده اند! ما هم عهد و هم راز با شهیدان نامدار این بخش از شما و دیگرانی که عالم و عامل به این وضعیت رقت بار بوده اند، مطالبه خواهیم کرد. پس به هوش باش!

  • نویسنده : زریر حجتی