مواجهه با بیماری به مثابه یک امر انتزاعی نه یک واقعیت عینی
مواجهه با بیماری به مثابه یک امر انتزاعی نه یک واقعیت عینی

(نگاهی به مواجه با بیماری کرونا در ایران ودر غرب) نوربرت الیاس جامعه شناس میگه که مرگ‌های عصر جدید در بیمارستان و در تنهایی و در حالتی ناخوشایند اتفاق می‌افتد. در حالی که در قدیم، افراد در کنار خانواده خود این جهان را وداع می‌گفتند و نسبت به مرگ‌های عصر جدید بسیار موقرانه‌تر بود. نوربرت […]

(نگاهی به مواجه با بیماری کرونا در ایران ودر غرب)

نوربرت الیاس جامعه شناس میگه که مرگ‌های عصر جدید در بیمارستان و در تنهایی و در حالتی ناخوشایند اتفاق می‌افتد. در حالی که در قدیم، افراد در کنار خانواده خود این جهان را وداع می‌گفتند و نسبت به مرگ‌های عصر جدید بسیار موقرانه‌تر بود. نوربرت الیاس معتقده که ما در جریان متمدن شدن مسئله مرگ را به شدت سرکوب می‌کنیم. یعنی اجازه نمی‌دهیم که مرگ خودش را به ما نشان دهد. از نظر او مرگ و زندگی با هم و در هم آمیخته‌اند. اما در جریان متمدن شدن ما مرگ را سرکوب می‌کنیم و اجازه بروز به او نمی‌دهیم. یکی از دلایلی که امراض خطرناک (مانند سرطان و الان کورونا) اینقدر سخت و وحشتناک به نظر می‌رسد این است که ما در جریان متمدن شدن، مرگ را سرکوب کرده‌ایم. یکی از دلایل آن دینی است.

مسئله دیگری که قصد دارم به آن بپردازم مسئله وبریِ «افسون زدایی» است. ماکس وبر معتقد است عصر جدید، عصر افسون‌زدایی است. دنیای قدیم دنیای افسون بود. بشر در کنار چیزهای الوهی زندگی می‌کرد. مثلا اگر به درخت نگاه می‌کرد درخت برای او فقط یک درخت نبود. او تصور می‌کرد در کنار این درخت یک روح وجود دارد. اما دنیای جدید به دست دنیای عقل رها شده است. دنیایی است به شدت عقلانی شده. مفهوم افسون‌زدایی یعنی آمدن عقلانیت بیشتر که این عقلانیت بیشتر وارد پزشکی هم شده است. ما از ثمرات این عقلانیت بسیار بهره برده‌ایم (فوکو کتابی به اسم «تولد کلینیک جدید» دارد. در آنجا فوکو نشان می‌دهد که پزشکی جدید چگونه بر مبنای عقلانیت بنا شده است.

با توجه به مباحث مطرح شده از متفکران این نکته قابل بیان است که در کشور ما مسئله بیماری به مثابه یک امر ذهنی و انتراعی نگریسته می شود آن چه که وبر اونو افسون میگه.. انتزاعی دیدن بیماری واکنش های انتزاعی غیر عقلانی رو در پی داره و در موارد شدیدتر سرکوب بیماری و نپذیرفتن آن به گونه ای که مدام انکار میشه و یا سعی در به حاشیه بردن اون وجود دارد و این امر مارو در یک خطر بزرگی میندازه مانند آنچه که الان ودر مواجه با کرونا با اون مواجهیم. معتقدم تا زمانی که ما مسئله کرونا رو به مثابه یک پدیده عینی عقلانی نبینیم نمی توانیم به صورت اصولی و قدرتمندی از پسش بر بیایم.. سرکوب بیماری و نپذیرفتن عینی آن چیزی جز گسترش زیر پوستی به همراه ندارد پذیرش بیماری کرونا به مثابه یک واقعیت عینی یعنی اقدامات درست و سنجیده تر در برابر آن…ما در این برهه نیاز به رهایی از افسون های وبری در مواجه با کروناییم…آنچه که غرب اون رو به عنوان یک واقعیت پذیرفته و قدم در راه ساخت واکسن و نابودی اون برداشته…

 

 

 

  • نویسنده : فردین منصوری