مردم بویراحمد و دنا ” پرچم سرخ ” زارعی را  پایین می کَشند
مردم بویراحمد و دنا ” پرچم سرخ ” زارعی را  پایین می کَشند
آقای زارعی محافظه کار نیست، بلکه ترسوست. شما 8 سال نمایندگی مجلس و 30 سال کارمندی ایشان را بررسی کنید. حاشا و کلا اگر ذره ای از شجاعت بویراحمدی ها در وجود ایشان ببینید. هم خود و هم اطرافیانش، بزدلی زارعی را با کلماتی مثل بافرهنگ، مودب، تسامح و تساهل و از این قبیل کلمات شیک، رنگ و لعاب می دهند تا از شخصیت ترسوی وی محافظت کنند.

بویراحمد و دنا همیشه سرافراز بوده است. تاریخ به یاد ندارد که بویراحمد در مقابل زر و زور و تزویر سر تعظیم فرود آورده باشد. به نظر می رسد تمام طوایف اصیل بویراحمد با هم نسبت نسبی دارند و این موضوع از قرن ها پیش تاکنون باعث ایجاد پیوندی محکم و ناگسستنی بین آنها شده است. آنان که در مذمت طایفه گرایی به معنای سیاسی، افاده کلام می کنند، طوطی وار به تقلید از یک سفسطه ی سیاسی ژست تئوریسین می گیرند ورنه جایگزینی بهتر برای قبیله و طایفه ندارند.ایمان بویراحمدی ها به زبانشان گره خورده بود. سنجیده و دقیق می گفتند و به هر چیزی قسم یاد می کردند تا دم مرگ به پای عهد خود می ایستادند. شجاعت، برترین ویژگی این قوم بود که از ایمان و باورشان سرچشمه می گرفت. باوری که از خدا و احترام به نوع انسان نشات می گرفت. ما بلوط می خوردیم و بر تکه زمینی که داشتیم زراعتی می کاشتیم، خود پادشاه خود بودیم و این یعنی آزادگی محض. هیچ حمله ای به بویراحمد بی پاسخ کوبنده نبود و هیچ جنگی برون از مرزها را نباختند. تیمور جهانگشار را شکست دادند و پسرش که فرمانده جنگ بود را کشتند. برای ثبت در تاریخ سرافراز خود، رضاخان میرپنج را نه یک بار، بلکه چندین بار گوشمالی دادند. ایخان بودند و بهادرالسلطنه داشتند. آزادگانی از قوم پارس، که بکرترین ایلِ ایرانی و قوم لر هستند. این قوم از هیچ مهلکه ای در مقابل اضلاع قدرت شکست نخورده بود، تا اینکه پدیده مدرنی به نام انتخابات وارد شد و سیاسانی در لباس سیاست به جان عاطفه، اعتماد و بافت اجتماعی- سنتی بویراحمد افتادند.تاریخ بویراحمد سرشار از عاطفه است.آکنده از اعتماد طایفه هاست.در مهمان نوازی کم نظیریم. این ویژگی هایی که در بالا ذکر کردم را در ذهن خود داشته باشید و قیاس کنید با بخش های پایینی این مطلب، تا بدانیم که از کجا به کجا رسیدیم و توسط چه کسانی نابود شده ایم.

بویراحمدی ها تمام انتخابات ها را با خونگرمی همیشگی و در سایه همان خویشاوندی نسبی و سببی و البته با رقابت دو طیف اصولگرا و اصلاح طلب پشت سر گذاشتند. اگر مسئولی از یاسوج به لوداب یا جلیل می رفت و تقاضای رای داشت، او را به بهترین وجه از مهمان نوازی می نواختند و قول رای می دادند، بی هیچ منت و توقعی. گاهی رای یک خانواده ۸ نفره تقسیم می شد بین چند کاندیدا، تا مهمانِ با آبرویِ یاسوجی دست خالی برنگردد. اما در انتخابات دوره هفتم مجلس، به ناگاه فردی ناشناس به نام غلام محمد زارعی ظهور کرد. اصلاح طلبان همگی قیچی شدند و تنها دو اصولگرا در میدان رقابت ماندند.زارعی فردی مودب و مرفه است و جهان بینی خود را با معیار مرفهان تنظیم کرده است.الان آقای زارعی را همه می شناسیم. نحوه ی ظهور و فرآیند پیروزی اش را همینطور. بدون تعارف ایشان مبدا بدعت های ناپسند و خطرناک در بویراحمد و دنا بوده است.

ترسو بودن: آقای زارعی محافظه کار نیست، بلکه ترسوست. شما ۸ سال نمایندگی مجلس و ۳۰ سال کارمندی ایشان را بررسی کنید. حاشا و کلا اگر ذره ای از شجاعت بویراحمدی ها در وجود ایشان ببینید. هم خود و هم اطرافیانش، بزدلی زارعی را با کلماتی مثل بافرهنگ، مودب، تسامح و تساهل و از این قبیل کلمات شیک، رنگ و لعاب می دهند تا از شخصیت ترسوی وی محافظت کنند.  تحقیق کنید اگر از میان این همه مدیر ضعیف و پخمه که در بویراحمد و دناست، اگر تاکنون زارعی حتی به یک ناظم مدرسه تشر زده باشد، توبه. بی پرده بگویم: مثلا وقتی برای یک اداره کل در استان ما ۲ میلیارد بودجه تخصیص می گیرند، یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون برای گچساران است و فقط ۱۰۰ میلیون برای بویراحمد است. دفاع از بودجه مرکز استان و دفاع از بودجه زیلایی به عنوان محرومترین منطقه کشور چه ربطب به ادب و تسامح و تساهل و این قبیل خزعبلات دارد؟ این مثالی که مطرح کردم، هیچ ربطی به دامن زدن به سردسیر و گرمسیر ندارد و اتفاقا وقتی نماینده ای نتواند از حق منطقه استحفاظی خود دفاع کند، خود به خود این اختلاف و رقابت شکل می گیرد و مقصر اصلی هم آقای زارعی است.

رای گیری: زارعی فردی کم سواد و فاقد دانش سیاسی بود و غالب عمر خود را در حوزه امنیتی حضور داشت. از روز ورود ایشان به میدان سیاست و انتخابات، وجه مرفه بودن ایشان تنها خصیصه بارز بود و البته به میمنت رد صلاحیت تمامی اصلاح طلبان در حوزه بویراحمد و دنا و سرچشمه های کلان اقتصادی خود توانست بیش از ۵۹ هزار رای در اولین حضور خود در انتخابات کسب کند. کسی که در آن دوره از انتخابات با تمام ناشناختگی خود، ۵ هزار رای به دست نمی آورد، در کمال تعجب به این مقدار از رای رسید. آن روزها، زیان های این رویه ویرانگرِ گردآوریِ رای، برای مردم مشخص نبود و اکنون به یکی از معضلات خطرناک جامعه بویراحمد و دنا تبدیل شده است. خطر این رویه به حدی است که فروپاشی نهادهای جامعه از خانواده گرفته تا مدرسه و دانشگاه و اقشار اجتماعی دیگر را در برگرفته است. وقتی پای اقتصاد و ولخرجی در انتخابات به میان آمد، احزاب، دانشگاهیان، معلمان و معتمدین محلی مورد سوء استفاده قرار گرفتند و اعتماد عمومی زیر چکمه ها ی مرفهان بی درد، له شد.اصالت اندیشه ها حتی در مقیاس خانواده و جدل های تریبون دانشجویی و بحث های دانشگاهی در خصوص سیاست و انتخابات محو شده است و تمام معیار و مترهای قبولی کاندیدا در پول خلاصه شده است.این یعنی نابودی نخبگان و رونق ناامیدیِ محض در جامعه ای که بنای مدرن خود را هم بر اعتماد و استمرار عاطفه گذاشته بود و مطالبات خود را به صورت جمعی پیگیری می کرد ولی دخالت صریح اقتصاد به عنوان بالاترین معیار انتخاب باعث شده است که مطالبات عمومی صرفا به مطالبات شخصی و نازل، تنزل پیدا کند.

استخدام فامیلی: قبل از انتخاب زارعی، چیزی به نام فامیل گرایی و استخدام های فله ای از یک طایفه خاص موضوعیت نداشت. این موضوع یکی دیکر از بدعت های خطرناک زارعی در بویراحمد و دنا بوده است.استخدام های دانشگاه دولتی یاسوج مثالی از این موضوع است. سایر ادارات همانند تامین اجتماعی و… به همین صورت است.

رواج دروغگویی: قبل از انتخاب زارعی، اعتماد میان نمایندگان و مردم بویراحمد و دنا به واسطه ی شفافیت و اعتماد دوطرفه در بالاترین حد ممکن بود.متاسفانه آقای زارعی به راحتی آب خوردن، خلاف واقعیت می گوید. شاید نیت خیر دارد اما وعده های بیشماری به تمام اقشار بویراحمد و دنا داد ولی عمل نکرد. مهمترین دلیل این وعده های پوچ، عدم آگاهی ایشان از وظایف نمایندگی مجلس است. او با اعتماد به نفس بالایی وعده می دهد و با اعتماد به نفس بالاتری عملکرد ضعیف خود را توجیه می کند. دقیقا عین احمدی نژاد. وقتی یک مسئول، با اعتماد به نفس بالایی خلاف واقعیت بگوید و از آن خلاف هم دفاع بکند، یعنی رواج سفسطه در جامعه و قد علَم کردن کوتوله ها و به کرسی نشستن کم مایه ها.چرا؟ چون وقتی فرد کم سواد و کم مایه ای، می بیند آقای زارعی در عین ضعف عملکرد، از خود دفاع می کند و دوبار هم نماینده مردم شده است، از خود می پرسد: من چرا نتوانم؟. رواج این خصیصه ناپسند و ویرانگر در جامعه بویراحد و دنا بسیار خطرناک جلوه می کند.

طایفه گرایی: آقای زارعی به شدت طایفه گراست. هیچ نماینده مجلسی در طول ۴۱ سال انقلاب اسلامی به اندازه ایشان به موضوع طایفه گرایی اهمیت نداده است. فارغ از استخدام های فامیلی، ایشان از غالب پروژه هایی همانند پتروشیمی سقاوه، کارخانه قند یاسوج و …به سود فامیل های خود دفاع کرده است و در حالیکه دادگاه صالحه جمهوری اسلامی، رای به ضرر مالکان صوری این پروژه ها داده است، باز آقای زارعی هنوز از این موضوع دفاع می کند. قبل از انتخاب زارعی در هیچ انتخاباتی طایفه گرایی به این شدت برجسته نشده بود. لابد هنگامی که طوایف دیگر می بینند ایشان با جسارت تمام از انتصاب فامیل و هم طایفه ای خود دفاع می کند، به فکر معرفی و انتصاب نماینده از طایفه خود می اُفتند. این بدترین بدعتی است که آقای زارعی بنیان نهاده است و اجتماع صمیمی و خویشاوندی پرمهر و تاریخیِ طوایف بویراحمد و دنا را با اختلاف های کینه توزانه روبرو کرده است. قطعا تمام افراد طایفه آقای زارعی از این بدعت سود نمی برند لذا، اولین خطر در این خصوص، زشت شدن و کم اعتبار کردن طایفه خودش است.

تیم انتخاباتی بی اخلاق: تیم انتخاباتی آقای زارعی، به گواهی تمامی رقبا در این ۸ سال و اکنون، بی اخلاق ترین تیم انتخاباتی در طول ۴۱ سال انقلاب اسلامی است. گردش هزینه های بالا و دسترسی به امکانات فراوان، باعث روی آوردن به انواع طرق تخریب رقبا و طوایف دیگر توسط تیم انتخاباتی زارعی است. تخریب چی های انتخاباتی زارعی نه فقط کاندیدای رقیب را، بلکه کل طایفه آن کاندیدا را هدف تخریب قرار می دهند و این موضوع باعث کینه توزی های فراوان شده است، که پس لرزه های آن بعد از شکست حتمی زارعی در این انتخابات مشخص خواهد شد. این روزها و در کوران انتخابات ۹۸، می توانید شاهد بداخلاقی ها و بی اخلاقی های این تیم در فضای مجازی و مجالس انتخاباتی آنان، نسبت به رقبا و طوایف دیگر باشید.

پرچم سرخ تقلبی: استان ما الحمدالله تنها استان  نزدیک به۱۰۰ درصد شیعه، در ایران است. البته ممکن است تعدادی دراویش محترم و.. در استان ساکن باشند. ما شیعیان، رنگ سرخ را رنگ ابوسفیانها و رنگ یزیدیان می دانیم. همگان می دانند که پرچم حضرت زهرا سلام الله علیها همواره به رنگ سبز بوده است و فرزندان آن حضرت که همان ” سیّدها  ” هستند را، با رنگ سبز می شناسیم. تیم انتخاباتی زارعی با این اشتباه استراتژیک، نام حضرت زهرا را بر گوشه ی پرچم سرخ خود نوشته اند و در سایه این نام مبارک دست به هر بداخلاقی علیه رقبا می زنند. به لحاظ تاریخی یزید ها و ابوسفیانها اهل کاخ بودند و با کوخ نشینی هیچ نسبتی نداشتند. مرفهان بی درد و بی دینان ظالمی بودند که از هیچ ظلم و تخریبی علیه مسلمانان و مظلومان دریغ نکردند.

این بار بدون شک، مردم بویراحمد و دنا، این پرچم تقلبی را پایین می کشند و پرچم بازگشت به گذشته ی درخشان خود را بلند می کنند و پرچم صداقت و مهر و خویشاوندی و عدالت اجتماعی از دست رفته در این ۸ سال را به اهتزاز در می آورند. زارعیون این روزها چشم به ترفندهای معروف خود برای رای گیری دارند و به خیال خود مردم بویراحمد و دنا دوباره فریب وعده ها و اقتصاد کثیف را می خورند اما هیهات. باید و باید و باید این ” لکه ی ننگ  ” را از دامن بویراحمد و دنا پاک کنیم.

  • نویسنده : اسلام فقیهی زاده
  • منبع خبر : ارغوان