غلام محمد زارعی؛ شانس پیروز انتخابات بویراحمد و دنا؟
غلام محمد زارعی؛ شانس پیروز انتخابات بویراحمد و دنا؟
زارعی با تخمین هجمه های رقبا برای قطع زنجیر پیروزی اش، دستور داده است با کمترین جمعیت نفرات؛ در کارناوال ها شرکت کنند و تمام حواس و انرژی خود را معطوف به چهار روز آخر انتخابات کنند و از طریق همان جعبه تقسیم مرکزی و ارتباط سلولی با لیدرها و نفرات خود، کار را یکسره کنند

 قسمت اول- حرکت با چراغ خاموش

 

مردی که این روزها به چراغ خاموش انتخابات بویراحمد و دنا معروف شده است. مردم بویراحمد و دنا، متفق القول او را مرد روزهای آخر انتخابات می دانند. البته با چراغ خاموش حرکت کردن، از ویژگی های بارز زارعی است که از این مسیر تاکنون، دوبار توانسته است کرسی سبز مجلس را فتح کند. اتاق فکر قدرتمند زارعی با تجربه ای ۱۶ ساله، داری یک ” جعبه تقسیم ” است که تمامی کلیدهای ارتباط سلولی با مردم، در آن تعبیه شده است و با یک اشاره خاموش و روشن می شوند. هنر ارتباط گیری با مردم؛ سخت ترین راه برای نقشه راه پیروزی در انتخابات است که تیم زارعی در این مورد از بالاترین تجربه برخوردارند. زارعی برای سومین پیروزی خود، از این تجربیات به خوبی استفاده می کند.از آن جمله مظلوم نمایی و حرکت کردن با چراغ خاموش است. مردم بویراحمد و دنا بدون عنایت به حجم تبلیغات رقبا علیه زارعی، با رد هر گونه تردید؛ خود را برای روزهای آخر انتخابات آماده کرده اند تا بار دیگر وی را به بهارستان بفرستند. بدون شک، انتخابات دارای ترفندهای سیاسی است که همه ی کاندیداها در صورت امکان از آن ترفندها استفاده می کنند و در این میان، زارعی از همه ی کاندیداهای موجود؛ به واسطه ی تجربیات ذی قیمتش، مسیر را بهتر از بقیه می شناسد و قطعا پیروز انتخابات خواهد بود. اتاق فکر زارعی، با چینش لایه های مختلف مردم، با قشربندی اجتماعی به نسبت وزن رای آوری، به طوری دقیق بین این لایه ها ارتباط می گیرد که هیچکس از حرکت نرم وی برای پیروزی مطلع نخواهد شد. شک نکنید که طرفداران وفادار زارعی هم اکنون در ستادهای رقبا و دوشادوش همراهان رقیب در کارناوال ها و جلسات آن حضور دارند.به ویژه کاندیدایی که خود را نفر دوم این مسابقه می داند، بهتر از همه آگاه است، وفاداران به زارعی چطور در دو دوره قبل انتخابات مجلس، وی را احاطه کردند و خود را طرفدار او جا زدند و ستاد زهواردررفته ی ایشان هیچگاه از این موضوع مطلع نشدند. زارعی با تخمین هجمه های رقبا برای قطع زنجیر پیروزی اش، دستور داده است با کمترین جمعیت نفرات؛ در کارناوال ها شرکت کنند و تمام حواس و انرژی خود را معطوف به چهار روز آخر انتخابات کنند و از طریق همان جعبه تقسیم مرکزی و ارتباط سلولی با لیدرها و نفرات خود، کار را یکسره کنند.

 

* این مطلب از سری مطالب ارسالی می باشد. سایت ارغوان با نگاهی فراگیر به جامعه و پذیرش تکثر آراء ، نسبت به انتشار مطالب اقدام می کند.

  • نویسنده : بهمن یزدان دوست
  • منبع خبر : ارغوان