عارف نگین تاجی : هشیار کسی باید کز فتنه بپرهیزد
عارف نگین تاجی : هشیار کسی باید کز فتنه بپرهیزد
بلوطی در زردک ، بلوطی در شهنیز ، ریشه های ما به هم می رسند و ثمره آن سرافرازی بویراحمد خواهد شد

این چه غوغاست که در ملک بشر میبینم
عالمی را همه پر خوف و خطر میبینم
همه را کینه به دل فتنه به سر میبینم
این چه شور است که در دور قمر میبینم
همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم

منتسب به حافظ

انتخابات مجلس شورای اسلامی به ایستگاه یازدهم رسید !
کسانی اجازه سوار شدن به اتوبوس را نیافتند ، کسانی مسافر چند ساله آن بودند و امیدوار وکسانی تازه نفس به شوق ادامه مسیر خود را به صندلی سرخ اتوبوس تحمیل کردند تا به صندلی سبز بهارستان برسند.
گروهی با رای ندادن و‌ گروهی با رای دادن ، مردم انتخاب کردند !
شد آنچه باید می شد !
لیک در بویراحمد فضای انتخابات از همان آغاز داشت سمت و سوی دیگری به خود می گرفت ، گسترش تاثیر فضای مجازی فضا را از اصحاب قلم و اندیشه گرفت و کلام و قلم به دست نا اهلان افتاد و شد آنچه نباید می شد!
در این روزها که ویروس کرونا سایه شومی بر سر مُلک و ملت انداخته ، ویروس بد اخلاقی و توهین نیز بلای جان بویراحمد و مردمان نجیب و شریفش شده است !
آتش توپخانه ها پُر تر از همیشه به سوی هم خانمان سوز است و تاریخ بویراحمد اشک می ریزد بر سر این ویرانی ها !
در این بین ، هستند کسانی که باروت آماده می کنند و آتش اختلاف را تند تر از قبل می خواهند تا از نمد فتنه کلاهی برای خود بدوزند !
دشنه فتنه از آستین برون جسته و آماده نشتسن بر گرده توده مردم صاف و صادق است.
اما هر دو سمت را فرزانگی‌ باید ! که هم به فکر حال و هم در اندیشه آینده باشند.
بویراحمد واحد است و تقسیم بندی آن فتنه ای دیگر از اصحاب قدرت بود ، حال باز هم مردمان محروم و سربلند این دیار در محک فتنه ای تازه قرار گرفته اند.

شاید برسد روزی که بویراحمد چند تکه شود و مردمانش از همدیگر خسته شوند !

اما امروز ، آن روز نیست !

شاید برسد روزی که بویراحمد در مقابل بدخواهانش متحد نشود و هرکس دیگری را مسئول بویراحمد بداند !

اما امروز ، آن روز نیست !

شاید برسد روزی که وحدت تنها آرزوی تاریخ سازان بویراحمدی باشد!

اما امروز ، آن روز نیست !

امروز ، بویراحمد باید واحد باشد ، امروز جوهر قلم های مردمان بویراحمد باید از یک مرکب باشد ، باید مردمان بویراحمد مهر و احترام را به نهایت خود برسانند که جز خود یاری ندارند ، امروز مرد و زن بویراحمدی باید شانه به شانه در نبردی مشترک برای سربلندی بویراحمد در مقابل چنگال تیز تبعیض و محرومیت جنگاور باشند.

دیگران ما را به دار آویخته اند ، دیگران ما را تحقیر کرده اند ، دیگران ما را تهدید کرده اند اما دیگران همیشه از باهم بودن ما ترسیده اند ! و ما جز به اتحاد نتوانسته ایم بویراحمد را از گزند حوادث حفظ کنیم.

هرگاه به خود بد کردیم ، به بویراحمد و تاریخمان بد کردیم.
اصالت هنگامی معنا می یابد که در کنار هم و برای هم باشیم و آنانکه بذر نفاق میان ما می پراکنند اصالتمان را هدف قرار داده اند.

نگاه طایفه ای در انتخاب هایمان غیر قابل انکار است اما در همین نگاه هم کنار هم بودن را انتخاب کردیم ، در طول هشت سال نمایندگی آقای زارعی ایل بزرگ تامرادی با صداقت و شجاعت مثال زدنی اش همراه و کنار ایشان بودند
حال نیز فرزند ایل تامرادی نماینده تمام بویراحمد است و این اعتماد را بدست نمی آورد مگر به خواست تمام مردم بویراحمد !
مردمان ایل بزرگ نگین تاجی در طول تاریخ به مردم داری و وفاداری و امانت داری شهره بوده اند و در بزنگاه های تاریخ این مهم را اثبات کرده اند و حال نیز برای عزت بویراحمد از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.
دوشادوش هم ، کنار سایر ایلات و طوایف بویراحمد برای سربلندی این دیار خواهیم ایستاد

اگر دشنه ی دشمنان، گردنیم!
اگر خنجر دوستان، گرده ایم!

کنار خواهیم ایستاد برای صدای ناله برنوهایی که هنوز در قلب دنا آواز سر می دهند !
کنار هم خواهیم ایستاد برای فریاد و لرکه های مردان که هنوز در گجستان و تنگ تامرادی طنین انداز است !
باهم هم خواهیم ایستاد کنار منتخب مردم بویراحمد ، فرزند بویراحمد !

و دست در میزنیم بر سینه آنان که باهم بودنمان را نمی خواهند ، آنانکه بشار را گلالود می کنند تا ماهی قزل بگیرند ! زهی خیال باطل که قورباغه نصیب شان است !

 

  • نویسنده : عارف نگین تاجی