استاندار هوشمند
استاندار هوشمند
انتخابات مجلس و اپیدمی کرونا با توجه به سبک زندگی، خصوصیات قومی و منطقه ای و روحیات خاص شخصیتی-در کنار تلی از محرومیت های گسترده و عمیق؛ همچنین شرایط بسیار حساسی که در انتخابات استان وجود داشت؛ میتوانست تصویر بسیار وحشتناکی را از ما بسازد!
  1. توالی و پیوستگی بحران بنزین- انتخابات مجلس و اپیدمی کرونا با توجه به سبک زندگی، خصوصیات قومی و منطقه ای و روحیات خاص شخصیتی-در کنار تلی از محرومیت های گسترده و عمیق؛ همچنین شرایط بسیار حساسی که در انتخابات استان وجود داشت؛ میتوانست تصویر بسیار وحشتناکی را از ما بسازد!
    اتفاقاتی که هر کدام به تنهابی میتوانست چاهی عمیق و فاجعه ای بسیار بزرگ در استان ما رقم بزند. کما اینکه سابقا هم تجربه های بسیار تلخی را در بحران بنزین سال۱۳۸۵ – در شیوع بیماری های مسری و در انتخابات که حواشی تلخ آن داستانی همیشگی بوده است.
    البته که مجموعه های بسیاری در ارتباط با موضوعات فوق ایفای نقش نموده اند و بحق شایسته تقدیر و سپاسگزاری هستند اما در این میان نقش حسین کلانتری و مجموعه ی استانداری در انسجام ساختار اجرایی و تعاملات سیاسی و در کل مدیریت مسائل استان بسیار تعیین کننده و مثبت بوده است.
    حسین کلانتری هوشمندانه تعاملات بسیار خوبی را با نمایندگان سابق و همچنین با منتخبان دور جدید مردم برقرار نموده است و اکنون با شناخت و تجربه ی کافی از مصائب و مشکلات استان و با فراهم نمودن امکان تعامل همه ی جناح های سیاسی، امکان تحقق و موفقیت در اهداف را در سالهای پیش رو بیش از همیشه ممکن و محتمل نموده است.
    شکل گیری نگاهی تازه در تصمیم گیری، تعاملات و انتخابها که قرار است خلاف آنچه در قالب نگاه قومیتی، نژادی و منطقه ای- هم در توسعه ی منابع انسانی و مدیریتی و هم در ترتیب و اولویت های مشکلات استان ذیل تدبیر و مدیریت ایشان میتواند ما را شاهد اتفاقات بزرگی نماید.
  • نویسنده : یونس هدایت