آمادگی رژیم صهیونستی برای حمله به تاسیسات هسته ای
آمادگی رژیم صهیونستی برای حمله به تاسیسات هسته ای

به گزارش سرویس سیاسی ارغون  به نقل از رسانه های رژیم صهیونیستی گانتز که پیشتر رئیس ستاد ارتش این رژیم بوده است فاش کرد که اسرائیل قصد داشته است تاسیسات هسته ای ایران مورد هدف قرار دهد و همچنان این توطئه را در سر دارد.

به گزارش سرویس سیاسی ارغون  به نقل از رسانه های رژیم صهیونیستی گانتز که پیشتر رئیس ستاد ارتش این رژیم بوده است فاش کرد که اسرائیل قصد داشته است تاسیسات هسته ای ایران مورد هدف قرار دهد و همچنان این توطئه را در سر دارد.